Türkiye

Sakarya

Sakarya Haberleri

Marmara
bölgesi illeri

Balıkesir
Bilecik
Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
Sakarya
Fotoğrafları

Sakarya Hakkında

İklimi, verimli toprakları, ormanları, akarsuları, gölleri ve önemli göç yolları üzerinde bulunması dolayısıyla eski çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezi olan Sakarya’nın ilk yazılı tarihi M.Ö. XII. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İlk yerleşik kavmi Frigler olan bölgede daha sonra sırasıyla; Bithynialılar, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar hakimiyet kurmuşlardır. Bizanslılara ait en ünlü eser, 560 yılında Sakarya Nehri üzerinde kurulan Justinianos köprüsüdür. Selçukluların Anadolu’ya girmesinden sonra toprak kaygısına düşen Bizanslılar, iki devlet arasında hudut olan Sakarya Nehri boyunca çok sayıda hudut muhafaza kaleleri kurmuşlardır. Halen harabe halinde olan bu kalelerden en önemlileri; Seyifler, Harmantepe, Adliye, Kurtköy, Çobankale, Paşalar ve Mekece kaleleridir. 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu’nun Türklere açılmasından sonra, Selçuklu Sultanı Alparslan’ın komutanlarından Artuk Bey’in İzmit yakınlarında Bizanslıları bozguna uğratmasıyla bölge, Selçukluların idaresine girmiştir. Selçukluların zayıflamasıyla kısa bir süre İlhanlıların elinde kalan bölge,1291’de Osmangazi’ye bağlı boy beylerinden Konur Alp tarafından fethedilerek Osmanlıların hakimiyetine geçmiştir 1313-1337 yılları arasında da Osmaneli, Mekece, Pamukova, Geyve, Mudanya, Akyazı, Mudurnu, Düzce, Sapanca, Kandıra, Bursa, İznik, Gemlik ve İzmit’ in fethiyle birlikte bölge, tümüyle Osmanlı idaresine geçmiştir. 1563’te köy, 1646’da Bolu’ya bağlı bir nahiye olan Adapazarı’ nın 1658’de tekrar köy, 1692’de kaza, 1701’de Sapanca’ya bağlı bir köy, 1742’de nahiye ve 1837’de İzmit Sancağı’na bağlı bir kaza haline getirildiği tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır. 1852’de Kocaeli Mutasarrıflığına bağlanan Adapazarı, 22 Haziran 1954 tarihinde 6419 sayılı kanunla il olmuş ve “Sakarya” adını almıştır. 26 Mart 1921’ de Yunan işgaline uğrayan bölge, 21 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır. Nitekim 21 Haziran tarihleri, ilin düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü olarak her yıl törenlerle kutlanmaktadır. Kurtuluş savaşında önemli bir yeri olan Adapazarı, Ali Fuat CEBESOY, Sırrı BEY, Hasan Cavit Bey, Koçzade Mahmut Bey, Yüzbaşı Abdurrahman Bey, Kaymakam Tahir Bey gibi Kuva-i Milliyenin pek çok kahramanına yardım ve destekle Milli Mücadelenin şerefli sayfalarında yer almıştır.

Sakarya Siteleri


Sakarya Önemli Telefonlar

 • ( 264 ) 277 77 80 - Valilik
 • ( 264 ) 277 70 00 - Emniyet İl Müdürlüğü
 • ( 264 ) 277 36 60 - Kültür İl Müdürlüğü
 • ( 264 ) 274 28 04 - Turizm İl Müdürlüğü
 • ( 264 ) 277 36 61 - Müftülük
 • ( 264 ) 274 36 50 - SSK İl Müdürlüğü
 • ( 264 ) 275 10 10 - Devlet Hastanesi
 • ( 264 ) 274 50 81 - Doğum Hastanesi
 • ( 264 ) 275 19 00 - SSK Hastanesi
 • ( 264 ) 278 30 00 - Deftardarlık
 • ( 264 ) 276 97 55 - Otogar
 • ( 264 ) 275 50 20 - Belediye Başkanlığı
 • ( 264 ) 277 58 97 - Milli Eğitim İl Müdürlüğü
 • ( 264 ) 291 30 40 - Sağlık İl Müdürlüğü
 • ( 264 ) 274 40 80 - Sanayi ve Ticaret İl Md.
 • ( 264 ) 277 36 33 - Bağ-Kur İl Müdürlüğü

Sakarya İline Yazılan Mesajlar


Tamer UZUN yazdı - [ Sakarya Rehberim ]

www.sakaryarehberim.com linki ekler misiniz
yusuf selim kolunsağ yazdı - [ sakarya ]

kendi memleketimiz sakaryanın bu başarıda gitmesinden onur duyuyorum.devamını dilerim

Sakarya İline Mesaj Gönderin

Rumuz :

Başlık :

Mesajınız :