Türkiye

Trabzon

Trabzon Haberleri

Karadeniz
bölgesi illeri

Amasya
Artvin
Bartın
Bayburt
Bolu
Çorum
Düzce
Giresun
Gümüşhane
Karabük
Kastamonu
Ordu
Rize
Samsun
Sinop
Tokat
Trabzon
Zonguldak
Trabzon
Fotoğrafları

Trabzon Hakkında

Kent merkezi kuzeyde denizden, güneyde Boztepe''nin üzerine kadar düzgün olmayan teraslar halinde yükselir. Değirmendere, Kuzgundere (ya da Tabakhane) ve Zağnos dereleri yerleşimi güneyden kuzeye derin boğazlarla bölmüştür. Tabakhane ve Zağnos dereleri arasında kalan ve düzgün olmayan yüksek bir masa formundaki alan üzerinde, kentin bilinen eneski yerleşim kalıntıları tespit edilmiştir. İşte bu nedenle Trabzon adının eski Grekçe masa ya da trapez/yamuk biçimi karşılığı olarak "trapezos" kelimesinden geldiği görüşü ağırlık kazanmaktadır. Trabzon adına, Trapezos olarak ilk kez, Yunanlı komutan Kesnophon tarafından kaleme alınan, M.Ö. 4. Yüzyılda geçen olayların anlatıldığı "Anabasis" adlı antik kaynakta rastlanmaktadır. İyon kökenli Miletoslular Batı Anadolu''dan sonra M.Ö. 7. Yüzyılda Karadeniz''e de gelerek kıyılarda koloni kentleri kurmuşlardır. Trabzon da, merkezi Sinop olan bu kolonilerin arasında sayılmaktadır ve birçok araştırmacı, kentin ilk kuruluşu olarak bu dönemi göstermektedir. Oysa Kolkhlar, Driller, Makronlar gibi yerli kavimler Trabzon civarında çok daha önceden beri yaşamaktaydılar. Aynı yüzyılda Karadeniz Bölgesi Kafkasya''dan gelen Kimmerler ve onların ardından İskitlerin akınlarına uğramıştır. Ancak bu akımların kolonilerin kuruluşundan önce mi yoksa sonra mı olduğu konusu tartışmalıdır. M.Ö. 6. Yüzyılda ise Trabzon Perslerin egemenliğine girerek, Pont Kapadokyası adı verilen satraplık içinde kalmıştır. Makedonya Kralı Büyük İskender M.Ö. 334 yılında tüm Anadolu''da Pers hakimiyetine son vermiştir. İskender''in ani ölümünden sonra oluşan karışıklık sırasında Pont satrabı II. Ariantes''in oğlu Mithridates, yerli halkın desteğiyle Karadeniz''de Pontus Devletini kurmuştur. Trabzon, M.Ö. 280 yılında merkezi Amasya olan Pontus devletinin sınırları içinde kalmıştır. M.Ö. I. Yüzyılda batıda güçlenen Romalılar Anadolu''yu da işgal etmeye başlamışlardır. Roma kralı Pompeius''un Pontus Kralı V. Mithridates''i Kelkit vadisinde bozguna uğratması üzerine Pontus Krallığı dağılmıştır. Böylece Trabzon , M.Ö. 66 yılında Roma yönetimine girmiştir. Roma''da Avgustus''la birlikte M.Ö. 27 yılındanitibaren imparatorluk dönemi başlamıştır. Avgustus''un idari düzenlemesi sonucu Trabzon, Pontus Polemoniacus adı verilen vasallık içinde yer almış, İmparator Tiberius zamanında (M.S. 14-37), diğer bir idare bölüm olan Kapadokya Eyaleti sınırları içinde kalmıştır. İmparator Nero döneminde ise (54-68) serbest kent olma ayrıcalığına kavuşturulmuştur. Trabzon bu dönemde "ünlü" ve "zengin" kent tanımlamasıyla tarihçilerin kitaplarında yer alır. Roma İmparatorluğunun doğu sınırının savunmasına önem veren Vespasian zamanında (69-79) Trabzon, Kapadokya -Galatya Eyaletine dahil edilmiştir. Ünlü Roma İmparatoru Hadrian Döneminde (117-138) tüm imparatorlukta olduğu gibi Trabzon''da da önemli imar etkinliklerinde bulunulmuş, birçok dini ve askeri binalar ile yollar, su kemerleri ve yakın zamana kadar kalıntıları görülebilen yapay bir liman inşa edilmiştir Hadrian''dan sonra Trabzon''un parlak dönemi sona ermiş, 244 yılında para basma yetkisi elinden alınmıştır. Roma Döneminde basılan Trabzon sikkelerinin ön yüzlerindeRoma İmparatorlarının büstü olmakla birlikte, arka yüzlerinde Pontus Krallığı döneminden beri süregelen kendi mitolojik figürlerine yer verilmiş ve Grekçe yazı kullanılmıştır. Trabzon, 276 yılında tüm Doğu Karadeniz Bölgesine akınlar yapan Gotların saldırısına uğramış, bu saldırıda tüm kent yakılıp yıkılmıştır. Roma İmparatorluğunun son dönemlerinde 4. Yüzyılın başında Diocletian Maximian, Constantinius ve Galerius''tan oluşan dörtlü idare zamanında Trabzon''da yeniden bir takım imar etkinliklerinde bulunulduğunu Trabzon Müzesindeki Latince bir kitabeden anlıyoruz. Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye ayrılınca Trabzon, merkezi İstanbul olan Doğu Roma / Bizans İmparatorluğunun sınırları içinde kalmıştır. Bizans İmparatoru Justinianus (527-564) Trabzon''da kent surlarını restore ettirerek yeni bir imar etkinliğini başlatmıştır. Heraclius zamanında (610-641) imparatorluk askeri bölgelere ayrılmaya başlanmış, Trabzon, Teophilos zamanında (829-842) kurulan Khaldia Temasının merkezi olmuştur. Müslüman Araplar 8. Yüzyılın başlarından itibaren Anadolu''ya düzenledikleri baskınlarda Doğu Karadeniz ve Trabzon''a gelmişlerdir. Bizans İmparatorluğunun 1204 de IV. Haçlı seferleriyle gelen Latinlerin eline geçmesi üzerine, imparator I. Andronikos Komnenos''un İstanbul''dan kaçan torunları Alexios ve David, Gürcü Kraliçesi Tamara''nın da yardımıyla Trabzon''da 1204 yılında bağımsız olarak Komnenos Krallığını kurmuşlardır. Anadolu Selçukluları ile evlilik bağı oluşturarak ve vergi ödeyerek siyasi varlıklarını sürdürebilen Komnenos Krallığı, I. Manuel Komnenos zamanında (1238-1265) en parlak dönemini yaşamıştır. Gümüşhane''deki gümüş madenlerinin etkisiyle de ekonomik olarak güçlenen Manuel I''in sikkeleri üzerinde "en mutlu" ünvanı yer almaktadır. I. Bayezid''in 1398 de Samsun yöresini almasından sonra Trabzon Komnenos Krallığı Osmanlı Devletine yıllık vergi ödemek zorunda bırakılmıştır. David Komnenos, iktidarı döneminde (1458-1461) vergi ödemeyi durdurarak, önceden ödediklerini de Akkoyunlu Devleti Sultanı Uzun Hasan aracılığıyla geri istemiş, Osmanlılara karşı Avrupa''daki büyük devletlere ittifak önerisinde bulunmuştur. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet''in öncülüğündeki Osmanlı Kuvvetleri Bölgeyi kuşatarak, 1461 yılında Trabzon''u ele geçirmiş ve Komnenosların egemenliğine son vermiştir. Trabzon, Osmanlı Döneminde önce eyalet ve sancak olarak şehzade ve mutasarrıflar tarafından idare edilmiştir. İlk sancak beyi Hızır Bey''dir. 1470 yılında sancak beyliği küçük yaşta Şehzade Abdullah''a verilmiş; Abdullah, annesi Şirin Hatunla birlikte 1479 yılına kadar Trabzon''da yaşamıştır. Yavuz Sultan Selim de şehzadeliği sırasında (1491-1512) Trabzon''da Sancak Beyi olarak bulunmuş, sonradan Kanuni ünvanı alacak olan oğlu Sultan Süleyman burada doğmuştur. Trabzon 16. yüzyılda, merkezi Batum olan Lazistan Sancağı ile birleştirilerek eyalete dönüştürülmüş ve bu yeni idari birimin merkezi olmuştur. 1867 yılında Trabzon''da büyük bir yangın çıkmış, bir çok kamu binası da bu sırada yanmış ve kent daha sonra yeniden düzenlenmiştir. 1868 yılında vilayet olmuş, merkez sancağı dışında Lazistan, Gümüşhane, Canik Sancakları da buraya bağlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Ruslar Trabzon''a saldırır (14 Nisan 1916). Trabzonlulardan oluşan vurucu güçler (Milis), bu saldırı sırasında gerilla savaşı verirler. Bu sıralarda, cepheye gönderilmek üzere Hamidiye Zırhlısının desteğinde Trabzon Limanına gelen cephane Trabzonlu gençlerce büyük bir heyecan içinde boşaltılıp Maçka''ya taşınır. Çaykara''da Sultan Murat Yaylasında (10 Haziran 1916), Of''ta Baltacı, Arsin''de Yanbolu Derelerinde Ruslara karşı başarılı savaşlar verilmiş, ancak o yıllardaki koşullar altında düşmanın Trabzon''a girmesine engel olunamaz ve Ruslar 14 Nisan l916 yılında Trabzon''a girer. Rusların Trabzon''da kaldığı bir yıl, on ay, on günlük süre içinde özellikle Rumlar ve Ermeniler, yerli halka büyük işkenceler yaparlar; sayısız insan öldürürler. 1917''de Rusya''da "Bolşevik Devrimi" olur, Çarlık Yönetimi yıkılır. Bunun üzerine Rus ordusunda büyük bir panik başlar. Bu Rusların Trabzon''dan çekilmesine de yol açar. Öte yandan, batıdan doğuya doğru kayan ve Karadağ''da toplanan Türk Çeteleri, Akçaabat''a inerek Yüzbaşı Kahraman Bey''in komutasında üç koldan Trabzon''a doğru yürürler ve 24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon''a girer. Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyet döneminde Trabzon''a üç kez gelir; l924, 1930 ve 1937 yıllarında, ilk geldikleri 15 Eylül 1924 günü, Trabzonlularca "ATATÜRK GÜNÜ" olarak kabul edilir ve bu kendisine bir telle bildirilir.

Trabzon Siteleri


Trabzon Önemli Telefonlar

 • ( 462 ) 230 19 60 - Valilik
 • ( 462 ) 230 19 85 - Emniyet İl Müdürlüğü
 • ( 462 ) 326 05 20 - Kültür İl Müdürlüğü
 • ( 462 ) 230 19 10 - Turizm İl Müdürlüğü
 • ( 462 ) 230 20 43 - Deftardarlık
 • ( 462 ) 230 21 34 - SSK İl Müdürlüğü
 • ( 462 ) 321 32 62 - Devlet Hastanesi
 • ( 462 ) 321 11 40 - Kemik Hastanesi
 • ( 462 ) 230 22 85 - SSK Hastanesi 
 • ( 462 ) 321 32 41 - Kan Merkezi
 • ( 462 ) 325 23 43 - Otogar
 • ( 462 ) 323 13 26 - Müftülük
 • ( 462 ) 322 46 01 - Belediye Başkanlığı
 • ( 462 ) 230 21 08 - Milli Eğitim İl Müdürlüğü
 • ( 462 ) 230 21 25 - Sağlık İl Müdürlüğü
 • ( 462 ) 230 19 81 - Sanayi ve Ticaret İl Md.
 • ( 462 ) 323 08 47 - Bağ-Kur İl Müdürlüğü

Trabzon İline Yazılan Mesajlar


google yazdı - [ biz rum değiliz ]

Biz rum değiliz neden bu rumlar ta o zaman trabzona gelmiş fakat hep denizlerin bulunduğu mekanlarda ikamet etmişlerdir bizim asıl trabzon yerlileri icerrilere kaçarak oralarda hüküm sürmüşler fakat vergilerin ağır olması dolaysıyla onlardas cok zorluk cekmiştrir.asıl soyuumuz orta asyadan gelmedir fatih trabzonu fethi sırasında bır cok rumu trabzondan çıkarmiş belli sayıda olan rumlarada ağır vergilerle onların orada kalmaları engellenilmiş oldu şunu hassasiyetle söyleyeyim ki trabzon bir rum şehri değil aynı trabzon ülkesini ve bayrağını seven türk milletinin kurur kaynağı ve padişahların valiliklerini yaptığı önemöli bir yerdir bunların değerlendirilmesi ve kayda alınmöasını önemle arz ederim
köroğlu yazdı - [ FARK ]

ben sivasta okuyuorum tam 4 senedir memleketim olan trabzona o güzelim trabzona gidememdim oralar burnumda tütüyor denizin en güzeli yeşil in en hası orda işte kimse kıskan masın ne mutlu trabzonluyum diyene ve trabzonlu kanı taşıyana trabzonun farkı insnlarının kalbindedir onu görmek için yürek gerekir...
lazkizi yazdı - [ slm ]

oralari cccccccok özledim.geliyorum ama yakinda oh oh
lazkızı yazdı - [ grur duyuyorum çünkü trabzon luyum ]

ben izmir de oturuyorum ve trabzon lu olduğum için çok mutluyum iyiki trabzon luyum 3 yıldır trabzon a gidemedim memleketimi çok özledim varmı trabzon gibisi denizin mavisi doğanın yeşili allahım bütün güzellikleri trabzon a vermiş grurluyum çünkü trabzon luyum
lazkizi_6161 yazdı - [ slm ]

ben istda okuyorum ve memleketimi çok özledim bu özlemi bir nevide olsa sizin hazırladığınız resimlere bakarak erteliyorum.Bu güzelliği bize burdada yaşattığınız için teşekkür ederiz.
by_t yazdı - [ Süper ]

Trabzon gibi hele hele trabzonspor gibi birşey varmı hayatta sende tıkla www.trabzonspor.org.tr 'ye hayatının reklerini değiştir.
efe çakıcı yazdı - [ trabzona selamlar ]

hey be taşına,toprağına kurban olduğum türkiyesi böyle bir ülke hangi nerde var ceddimizin böle herkezin ürktüğü bir yer bu ülke FATİH SULTAN MEHMET'in fettehtiği memleket tüm trabzon halkına selam lar saygılar ALLAH TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN Amin
KARADENİZ UŞAĞI yazdı - [ BAŞKA DİYAR ]

Karadeniz'in göz bebeği Trabzon selamlar tüm içtenliğimle en güzel şehirlerden biri olan Trabzon'da yaşayan insanlar sizler gerçekten çok şanslı insanlarsınız.Güzelliğiyle halkının sıcaklığıyla gittiğinizde sizi etkileyecek olan bu şehri herkesin görmesini tavsiye ederim. Bu sözlerim biraz olsun sizi ikna ettiyse gerçekten mutlu oldum diyebilirim.
alibaba6141 yazdı - [ bir sevdadır trabzon ]

evet bir savdadır trabzon onu yaşamayan bilemez anlayamaz ama bir tanıyanda asla vaz geçemez benbunu hiç keşvetmeyen insanların nekadar büyük bir güzellikten mahrum kaldıklarını anlatma istedim gelin bu kenti tüm dünyaya anlatalım özümüzü, sözümüzü herkez duysun ve bizleri tanısın herkeze selamlar izmit'ten ali
Hacaloğlu yazdı - [ Benden de Selamlar ]

Trabzon'lu dostlara Trabzon'dan selam olsun. Ben Trabzon'un o güzel havasını soluyor ve sizin yerinize yukarıda sayılan bütün güzelliklerini yaşıyorum. Anlayacağınız sizi biraz kıskandırayım dedim. Çaykara Şahinkaya'lılara ayrıca selam ederim. Coşkun ŞAHİN

Trabzon İline Mesaj Gönderin

Rumuz :

Başlık :

Mesajınız :