Türkiye

Denizli

Denizli Haberleri

Ege
bölgesi illeri

Afyon
Aydın
Denizli
İzmir
Kütahya
Manisa
Muğla
Uşak
Denizli
Fotoğrafları

Denizli Hakkında

Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.O.( 261 - 245 ) yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir. Denizli adına, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi serciye sicilleri (Ladik) ismini vermektedir. Ibni Batuta''nin seyahatnamesi (Tunguzlu) denilmektedir. Mesalikullebsar''da da (Tunguzlu) olarak kaydedilmiştir. Timurlenk''in zafer namesini yazan, Ser afettin Zemdi (Tenguzlug) ve (Tonguzlug) gibi iki isimden bahsetmektedir. Tensiz kelimesi eski Türkçe''de Deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan agiza, Denizli kelimesi haline gelmesinden bugünkü seklini almıştır.

Denizli Siteleri


Denizli Önemli Telefonlar

 • ( 258 ) 265 61 00 - Valilik
 • ( 258 ) 265 14 25 - Emniyet İl Müdürlüğü
 • ( 258 ) 265 54 48 - Kültür İl Müdürlüğü
 • ( 258 ) 241 08 40 - Turizm İl Müdürlüğü
 • ( 258 ) 264 52 21 - SSK İl Müdürlüğü
 • ( 258 ) 265 62 63 - Devlet Hastanesi
 • ( 258 ) 231 46 11 - Doğum Hastanesi
 • ( 258 ) 264 00 55 - SSK Hastanesi 
 • ( 258 ) 265 49 76 - Kan Merkezi
 • ( 258 ) 244 91 40 - Deftardarlık
 • ( 258 ) 261 10 88 - Otogar
 • ( 258 ) 265 21 45 - Belediye Başkanlığı
 • ( 258 ) 265 55 54 - Milli Eğitim İl Müdürlüğü
 • ( 258 ) 265 34 34 - Sağlık İl Müdürlüğü
 • ( 258 ) 261 43 43 - Sanayi ve Ticaret İl Md.
 • ( 258 ) 266 00 43 - Bağ-Kur İl Müdürlüğü

Denizli İline Yazılan MesajlarDenizli İline Mesaj Gönderin

Rumuz :

Başlık :

Mesajınız :