Türkiye

Iğdır

Iğdır Haberleri

Doğu Anadolu
bölgesi illeri

Ağrı
Ardahan
Bingöl
Bitlis
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Hakkari
Iğdır
Kars
Malatya
Muş
Tunceli
Van
Iğdır
Fotoğrafları

Iğdır Hakkında

Iğdır Adının Kaynağı Iğdır'ın adı; 24 Oğuz boyundan 21.sayılan İç-Oğuzlar Üç-Ok koluna mensup Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olanCengiz ALP'ın en büyük oğlu olan 'Iğdır Bey' den gelmektedir. Bu boyun ilkbaşbuğ'u Iğdır Bey'dir. Iğdır, kelime olarak 'iyi, büyük, ulu, yiğit başkan vebahadır' gibi anlamlara gelmektedir. Tarihçesi Kars iline bağlı bir ilçe iken, ekonomik,sosyal ve coğrafi özellikleri dikkate alınarak, 27.05.1992 tarih ve 3806 sayılı kanunhükmünde kararname ile Türkiye'nin 76. ili olmuştur. Doğu Anadolu Bölgesinindoğusunda yer alan ilimizde, asırlar boyu birçok medeniyetin ve uygarlıkların hükümsürdüğü, bıraktıkları tarihi kalıntılardan anlaşılmaktadır. Günümüze kadar;Urartular, Sakalar, Moğollar, Sasaniler, Selçuklular, Karakoyunlular ve Osmanlıİmparatorluğu'nun kültürleri ilimizde hayat bulmuştur ve izleri hala yansımaktadır.14 Ekim 1920 tarihinde Kazım Karabekir komutasındaki ordumuz tarafından Ermeniişgalinden kurtarılarak anavatan topraklarına katılmıştır. ğdır ile ilgili olarakbugüne kadar yapılan çeşitli arkeolojik ve prehistorik (tarih öncesi) araştırmalar,bölgedeki yerleşmelerin insanlık tarihi kadar eski olduğunu, bölgenin bir çokmedeniyete ve uygarlığa beşiklik ettiğini ortaya koymaktadır. Iğdır Ovası'ndabulunan kara obsidiyen taş aletlerle, çakmak taşından yapılmış aletler, mezolitik(yontma taş) devrin bölgede de yaşandığını göstermektedir. Bölgenin ilk yerleşikkavmi, MÖ. 5000-4000 yıllarında Orta Asya'dan geldikleri kabul edilen, bugünküAzerbaycan, Sürmeli Çukuru ve Doğu Anadolu'da yerleştikleri sanılan HURRİLER'dir.Hurrilerden sonra, MÖ.. 3000-2000 yıllarında MİTANNİLER, ETİLER, ASURLAR,KİMMERLER, MEDLER, PERSLER, SÜMERLER ve SUBAİLER gibi kavimlerin Orta Asya'dan gelerekAğrı Dağı yamaçları, Aras Nehri Havzası ve Doğu Anadolu'da ikamet ettiklerisanılmaktadır. Bölge daha sonra sırasıyla; URARTULAR, İSKİTLER, SELEVKOSLULAR,ARSAKLILAR, SASANİLER, ARAPLAR, BİZANSLILAR, SELÇUKLULAR, MOĞOLLAR, ÇİNGİZLER,İLHANLILAR, CELAYIRLILAR, KARAKOYUNLULAR, AKKOYUNLULAR ve SAFEVİLER' İN elinegeçmiştir.Yavuz Sultan Selim'in 1514'te Çaldıran Savaşı'yla Safevileri yenmesiylebirlikte bölge de Osmanlı idaresine girmiştir. Osmanlıların 1583'te Revan'ı (Erivan)fetihlerinden sonra, bugünkü Iğdır, Tuzluca ve Aralık ilçelerinin idaresi"Aralık Kazası" adıyla Revan Eyaleti'ne bağlanmıştır. İranlılarlayapılan savaşlar sonunda imzalanan 1736 tarihli İstanbul Antlaşmasından sonra 1827'yekadar İRAN idaresinde kalan bölge, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı (93 harbi) sonunda 42yıl Rus işgaline maruz kalmıştır. 1917 Ekim Devriminden, Bolşevik İhtilali sonraiçine düştüğü siyasi bunalımdan kurtulamayan Rusya'nın diğer devletlerleBrest-Litovks muahedesini imzalamasıyla bölge, tekrar Türklere geçmişse de 30 Ekim1918 tarihli Mondros Mütarekesiyle Türk orduları bölgeden çekilince bölge Ermeniler'in mezalimine sahne olmuştur. Nihayet, 14 Kasım 1920'de 15. Kolordu Komutanı KazımKarabekir komutasındaki kahraman Türk ordusunca bozguna uğratılan Ermenilerin ArasNehri'nin kuzeyine püskürtülmesiyle birlikte, Iğdır ve çevresi de kesin olarakTürkiye'nin mukaddes topraklarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Nitekim,Iğdır'da 14 Kasım tarihleri ilin düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü olarak her yıl törenlerle kutlanmaktadır.

Iğdır Siteleri


Iğdır Önemli Telefonlar

  • ( 476 ) 227 72 97 - Emniyet İl Müdürlüğü
  • ( 476 ) 227 57 52 - Devlet Hastanesi
  • ( 476 ) 227 50 35 - Müftülük
  • ( 476 ) 227 75 91 - Sağlık İl Müdürlüğü

Iğdır İline Yazılan Mesajlar


güven karkin yazdı - [ hacı esli ]

selem ben güven igdır tuzluca inceli hacı penahın torunu hacı eslı bibime selamlar
ilsu yazdı - [ merhaba mistik şehir ]

İnsanların ığdırda çok farklı bir hava tenefüs ettiklerini duymuştum.Ağrı dağının kucakladığı küçük,şirin,mistik kokulu bir kent.Neden şehrinizin tarihçesini ve kültürünüzü bizlere tanıtmıyorsunuz,bence sizler Iğdırı insanlara tanıtabilirsiniz,ayrıca bahsettiğiniz yemeklerinide ,mesela bozbaşın tarifini verirseniz bende yapmak isterim tabi orada yemenin tadı eminim farklı vede daha lezzetlidir.
ilsu yazdı - [ merhaba mistik şehir ]

İnsanların ığdırda çok farklı bir hava tenefüs ettiklerini duymuştum.Ağrı dağının kucakladığı küçük,şirin,mistik kokulu bir kent.Neden şehrinizin tarihçesini ve kültürünüzü bizlere tanıtmıyorsunuz,bence sizler Iğdırı insanlara tanıtabilirsiniz,ayrıca bahsettiğiniz yemeklerinide ,mesela bozbaşın tarifini verirseniz bende yapmak isterim tabi orada yemenin tadı eminim farklı vede daha lezzetlidir.
alpona9 yazdı - [ Iğdırımızı koruyalım. ]

İsmim Tayyar YILMAZ.Isparta da Üniversite öğrencisiyim.Yaklaşık 3 aydır Iğdır'a gelemiyorum.Çünkü; sınavlarımdan dolayı.Konuya gelelim.Bizim cennet vatanımız olan Iğdır'ı hem gençlik olarak hem de topluluk olarak koruyalım.Çünkü;günün birinde bu vatanımızı çok ama çok arıyacağız.Devletimiz bir çok ülkelere komşu am ;çok sayıda da düşmanı vardır.Şahsım olarak hep beraber başta vatanımız sonra ise aziz memleketimizi koruyalım
kürt kızı yazdı - [ tek taraflı olmanın ne anlamı var? ]

Dogunun hatta türkiyenin en güzel illerinden biri olan ıgdırı neden böyle tanıtıyorsunuz iki kültürün birleşiminden çıkan güzelliyi neden anlatmıyorsunuz?hatta kürtlerin daha fazla oldugunu kabul etmiyorsunuz?
kafkas yazdı - [ tanrı dağı ]

güzel ülkemin güzel insanlarına selam olsun bilmem haberiniz var mı doğunun sınır taşı ığdırdan kucak dolusu selamlar misafirimiz olun dostluk ve azeri kültürnün doruk noktaya ulaştığı küçük ama şirin ve modern şehri ığdırı görün ata yemeğimiz bozbaşı ,şorvayı,katığ aşını tatın iyi günler

Iğdır İline Mesaj Gönderin

Rumuz :

Başlık :

Mesajınız :